home kennisbank over ons
Voorbij de klachten, verwijten en bezuinigingsdruk. Duurzame oplossingen door aanpak kernoorzaken.

 

 

 

 

Root cause analyse nieuwe stijl wijst de weg naar 'high-impact' oplossingen

Tijdens de jaren 1980/1990 waren onopgeloste problemen bij veel organisaties geen optie. Root cause analyse leverde de kernoorzaken van de problemen. Tegelijk leverde het de diepe inzichten om de problemen permanent op te lossen.

In de steeds complexere wereld ontstond echter een nieuw probleem: de analyse leverde te veel oorzaken. Dit had onvoldoende resultaten tot gevolg. Root cause analyse werd vervangen door best practices en het continue verbeteren van processen. In het begin werkte het. In de wereld van vandaag de dag verandert de omgeving echter sneller als de best practices en processen bijgewerkt kunnen worden.

In deze situatie hebben wij het oude root cause analysis aangepast. Wij concentreerden het op ‘high-impact' problemen en gebruikten patronen waar data, wiskunde en spreadsheets onvoldoende werkten. Dit leverde kernoorzaken en inzichten die met de gebruikelijke technieken (traditioneel en vooruitlopend) onvoldoende aandacht hadden of buiten de boot vielen. Sommige bleken dusdanig fundamenteel te zijn dat ze doorbraakresultaten op gebieden leverden die wij niet geanalyseerd hadden.

 

Voorbeelden van kernoorzaken

 • S-curve De kernoorzaak van verlammende bureaucratie en overweldigende complexiteit.
 • Bestuurders en managers moeten beslissingen nemen terwijl de handvatten voor de complexe wereld van vandaag te moeilijk te vinden zijn.
 • Een communicatiekloof tussen centrale organisaties en de werkvloer (in beide richtingen):  Patronen voor het bestaan van een communicatiekloof: 
  • Te veel hits bij het zoeken op het Intranet.
  • Te veel achterhaalde of tegenstrijdige strategieën, standaarden, processen en protocollen. 
  • Onvoldoende compliance met het beleid.
  • ‘Lessons learned' die verloren gaan. 
  • Een verlammende bureaucratie en/of een overweldigende complexiteit 
 • Capaciteitsknelpunten/files en hun vergaande gevolgen: een bekend fenomeen in complexe systemen, met weinig aandacht in de virtuele en complexe wereld van organisaties en bij hersenonderzoek.

De alternatieve route

 

Kenmerken van ‘root cause analyse nieuwe stijl'

Hieronder een aantal kenmerken:

 • De analyse gaat tot en met het niveau dat de inzichten levert waaruit wij begrijpen wat ‘highest-impact' problemen veroorzaakt. Zo nodig is dat buiten gedefinieerde kaders.
 • Focus is op de ‘highest-impact' problemen. Probleembomen helpen deze te vinden.
 • Er wordt geen tijd besteed aan
  • klachten, verwijten en symptomen: in plaats ervan wordt de volgende vraag gesteld: ‘wat is het eigenlijke probleem/de veranderbare situatie die erachter schuil gaat?'.
  • honderden of zelfs duizenden problemen: ervaring leert dat veel van deze problemen automatisch worden opgelost door oplossingen op de ‘high-impact' problemen waar ze onder vallen.
 • De veranderbare problemen worden op een dusdanige manier omschreven of geïllustreerd dat ze met relatief weinig moeite in doelen, handvatten en/of een ‘solution framework' kunnen worden vertaald.
 • Een oorzaak is pas een kernoorzaak als het hieruit mogelijk is ‘low-effort/high-impact' aanpak, beleid of oplossingen te omschrijven die de kernoorzaak permanent oplossen.

Wat aan het eind van de dag telt is dat de overblijvende problemen dusdanig zijn teruggebracht dat ze beheersbaar zijn.

 

Oplossingen op gevonden kernoorzaken

Zie www.comdys.com.

 

 

 Blog LinkedIn


Wij dragen bij aan/werken samen met: 

Zorgdenkers Netwerk    Stad van Morgen

ROTTERDAM KANTELT

 


Health check zelforganisatie

Een eenvoudige test om te bepalen of uw initiatief ook op grotere schaal zal functioneren (Engels).  PDF download

 Website and content management system designed and built by Artery Solutions Ltd, Kingsbridge, Devon, http://www.arterysolutions.com 01548 857676
CM11_ComDys2009a_www [CM11_ComDys2009a]