Resultaten – Deel 2

 

Hieronder een tweede lijst met bereikte resultaten. 

Omschrijving

Waarde

5.    Dagelijkse emotionele uitbarstingen terug naar één in tien jaar (ADHD), leren lezen binnen zes weken (dyslexie).

Dat gebeurde in de familie van de ComDyS oprichter en nadat de resultaten van de reguliere weg onvoldoende waren. De werkwijze is te verklaren via technieken voor de omgang met het fenomeen ‘capaciteitsknelpunten’ hun gevolgen zoals files op de weg. Eén van deze technieken zien wij als navigatiesystemen ons een alternatieve route aanbevelen om een file op de weg te vermijden.

Desondanks was er geen onderzoeker, laat staan onderzoek te vinden, die deze technieken bij ADHD, dyslexie, autisme en dergelijke meer hadden ingezet. In plaats ervan waren er reacties zoals ‘interessant! Past helaas niet in mijn discipline’.

Via de On Mental Health stichting en het Zorgdenkers Netwerk werd duidelijk dat veel anderen bij zowel geestelijke als lichamelijke aandoeningen soortgelijke ervaringen hadden gemaakt. 

 

De mogelijkheid van vele miljarden aan echte
besparingen op behandelingen, aangepast onderwijs, pesten, vandalisme en criminaliteit. Verder: zie volgende regel. 

De mogelijkheid veel onnodig lijden bij ADHD, dyslexie en deels ook bij autisme te voorkomen.

6. _ Grote bronnen die erop wachten aangesproken te worden om de gezondheidszorg ook in de toekomst betaalbaar te maken

Bronnen:

• verminderen van de bureaucratie en complexiteit

• ruimte creëren voor innovatieve projecten: burgers worden aangemoedigd initiatieven te ontplooien. Vervolgens lopen ze vast. 

• ‘open mind’ en onderzoek naar resultaat-leverende therapieën: vooral als deze de gewenste resultaten hebben geleverd nadat het via de reguliere weg niet lukte. 

Meer informatie op www.zorgdenkers.nl.

 

De mogelijkheid van €15 miljard per jaar aan échte besparingen op de bureaucratie en complexiteit van het gezondheidssystem van Nederland (totale kosten van €90 miljard per jaar). 

Nog eens €2.5 t/m €5 miljard door doelgericht op zoek te gaan na therapieën, die het gewenste resultaat hebben geleverd nadat het via de reguliere weg niet lukte.

7. _ Een patent voor de volgende generatie van kunstmatige intelligentie (KI)

In tegenstelling tot de huidige, wiskundige aanpak voor KI functioneert deze uitvinding binnen de
architectuurelementen van de hersenen en nagenoeg zonder wiskunde. Dat is nodig omdat er bij het enige voorbeeld dat intelligentie levert, de hersenen, geen ruimte is voor wiskundige berekeningen.

 

Kunstmatige intelligentie op een niveau tussen de huidige KI en die van de hersenen.

 

 

Meer weten?

Neem dan contact op met Eugen Oetringer

+31-78-644 0199 (Nederland) of info@comdys.com

.