Resultaten – Deel 1

 

Hieronder een eerste lijst met bereikte resultaten. 

Omschrijving

Waarde

1.    Het bleek dat vraag 1 vanuit slechts één woord is op te lossen.

In 2011 werd het woord als toevoeging op populaire modellen voor de omgang met complexiteit gepubliceerd. Dit maakte de oplossing onnodig ingewikkeld. Helaas ging het in de overvloed aan informatie en tegenstrijdige adviezen verloren.

Er bleek dat nog iets nodig was. Er ontbrak iets om het nodige leereffect te bereiken. Vandaar dat wij het woord pas gaan noemen nadat men een kleine oefening heeft doorlopen. Wilt u weten hoe deze problematiek is op te lossen? Klik dan hier.

 

Slechts één vrij eenvoudige richtlijn om een van de ‘highest-impact’ probleemgebieden op te lossen, die de effectiviteit en de concurrentiepositie van grotere organisaties ondergraven.  

2.    Het lukte de veranderbare kernoorzaak van verlammende bureaucratie en overweldigende complexiteit op te sporen.

Deze en een paar verdere kernoorzaken wezen de weg waaruit resultaten zoals die van deze pagina’s mogelijk werden. Het maakte niets uit of het om de primaire taken van een organisatie ging, de IT, de zorg, ondernemingen of overheidsorganisaties, de veranderbare kernoorzaken bleken dezelfde te zijn. 

 

Veranderbare kernoorzaken wijzen de weg naar wat werkt. Tegelijk geven ze aan wat niet werkt. 

 

3.    Het lukte het zeer complexe communicatiegebied van vraag 3 te overbruggen.

Bij EDS, toen nog zelfstandig, overbrugde een vrij eenvoudige en tegelijk agile oplossing het communicatiegebied voor de 30.000 Europese medewerkers. Ze werd als The (IT) Strategy Management Process gepubliceerd. Toen was ze de tijd ver vooruit. De huidige naam is zelforganisatie binnen kadersTM  (Guided Self-OrganisationTM) oftewel: zoveel vrijheden als mogelijk om aan de wendbaarheidseisen (‘agility’) van de huidige tijd te voldoen en zoveel sturing als nodig om aan stabiliteitseisen te voldoen.  

Tot dusver hebben wij geen andere organisatie gevonden, die het gerealiseerde niveau heeft bereikt. Waar wordt aangegeven dat dit niveau wel is bereikt, zijn wij graag bereid via een vrij eenvoudige ‘health check’ na te gaan of dat inderdaad het geval is.  


 

Met deze oplossing of een andere, om in de huidige tijd te kunnen bestaan, moet deze brug als een hogesnelheidstrein functioneren.

Guided Self-Organisation levert de fundamenten om wendbaarheid (Agility)
en tegelijk stabiliteit op Enterprise-niveau voor elkaar te kunnen krijgen.

 

4.    Wat buitengewoon succesvolle projecten anders hebben gedaan, ook ten opzichte van de PMI en Prince2 best practices. 

Mogelijk werd dit door een denktank waar open en vrij van beperkingen en andere restricties naar de werkwijzen, lessons learned en ervaringen van zowel mislukte als buitengewoon succesvolle projecten werd geluisterd. In tegenstelling tot de gebruikelijke analyse was het inclusief de complexe afhankelijkheden, die van buitenaf op projecten inwerken. 

Output: een health-check aanpak die geheel erop is gericht dat te identificeren wat het project een uitvoerbaar project maakt. Voorbeelden: ‘Guided Self-Organisation’ en het project ter bestrijding van de aardappelziekte Phytophthora.

 

Vooral bij een hoge mate aan complexiteit:

Een drastische verbetering van het percentage geslaagde projecten.

Een fractie van de gebruikelijke risico’s doorlooptijden en kosten.

De health check inclusief een methode om snel eindeloze discussies te doorbreken en een uitvoerbaar ‘solution framework’ te identificeren (methode ‘de Monchy’).

5.    Diverse sturingsmechanismen en coaching technieken voor complexe uitdagingen

Voorbeeld: één vraag op een cruciaal plek in een wereldwijde besluitvormingsprocedure was voldoende om een zeer bureaucratisch en prijzig proces te voorkomen.

Een ander stuurmechanisme was het vervangen van rigide stoplichten in de virtuele wereld van organisaties door rotondes. Dat leverde het open, niet-lineaire procesmodel. Kennis en informatie kwam weer bij de doelgroep aan.

Gezien ons engagement bij het Zorgdenkers Netwerk willen wij alvast op een nieuwe mogelijkheid wijzen de complexe, wachtrijen opwekkende en geldverslindende interacties tussen gemeentes en lokale zorginstellingen af te bouwen. Dat kan via een rotondeaanpak. BeterNu heeft een dergelijke aanpak ontwikkeld. Zij noemen het de ‘koppelzone’.  

 

Motivatie, innovatie, wendbaarheid, groei,
structurele besparingen.

Hier bleef het niet bij. Lees verder …

.

Meer weten?

Neem dan contact op met Eugen Oetringer

+31-78-644 0199 (Nederland) of info@comdys.com

.