Kinderen kunnen leren wat mag en wat niet mag: als ze in de puberteit zijn is het te laat!

Akzeptables Benehmen

Bijgewerkt 29 mei 2018

Het heeft ons slechts 10 avonden gekost om de technieken te leren. Het werkt! 

Slechts een richtinggevende vraag voor de preventie van onbeschoft gedrag,  vandalisme, geweld, criminaliteit en schietpartijen.

 

Vanwege de dagelijkse emotionele uitbarstingen van onze zoon (ADHD) hadden wij, de ouders, graag van de mogelijkheid gebruik gemaakt aan een training voor moeilijk opvoedbare kinderen deel te nemen. Het bleek dat wij de een of andere techniek al toepasten. Samen met een paar andere ouders leerden wij verdere technieken en het beter toepassen. Hiermee lukte het ons de uitbarstingen naar een niveau omlaag te brengen, waar wij het geven van medicatie net konden vermijden.

Wist u dat straffen zoals het opsluiten in een kamer voor een hele namiddag weinig effect heeft, maar 5 t/m 10 minuten op een rustige plek om af te koelen zeer effectief kan zijn? Natuurlijk hebben wij dit en meer bij al onze kinderen ingezet. Hieruit werd het volgende overduidelijk: kinderen kunnen leren wat mag en wat niet mag. Als ze puber zijn is het te laat!

Wellicht dat de techniek met de rustige plek u bekend voorkomt. Het is een van de technieken, die ook bij tv-series zoals Super Nanny en EHBO bij opvoeding te zien zijn. Die technieken, die wij geleerd hebben, komen nagenoeg overeen met de technieken van deze series. De tv-serie kijken kan helpen. Om de resultaten te bereiken was het nodig boven een omslagpunt te komen waar het geheel werkte. Met alleen de series kijken zal ons dat niet gelukt zijn. Wat het mogelijk heeft gemaakt was het volgende: het meteen toepassen van de geleerde technieken, het coaching naar aanleiding van de ervaringen met de toegepaste technieken en de ervaringen van de andere ouders (zie ook ‘omslagpunten’ bij richtinggevende vraag 4).   

Het vreemde hieraan is dit: terwijl dit training onderdeel van de reguliere therapieën is, wordt het potentieel nog niet gezien. Terwijl gezond verstand aangeeft dat hier een ‘low-effort/high-impact’ oplossing erop wacht ingezet te worden, lijkt zich niemand ervoor verantwoordelijk te voelen. Hoewel, in Nederland lijkt er een lichtpuntje te zijn. In de tussentijd blijven wij proberen onbeschoft gedrag,  vandalisme, geweld, criminaliteit en schietpartijen via nog meer beschermingsmaatregelen, branden blussen en straffen beheersbaar te maken. Het tragische hieraan is dat dit onvoldoende zal blijven en de kosten niet meer op te brengen zijn.

De huidige situatie kan als volgt omschreven worden:

  • Op school leren wij voor het leven. Dat wil zeggen behalve de zo belangrijke technieken voor het opvoeden van onze kinderen.
  • Vandaag de dag zijn de grootouders ver weg.
  • Niemand heeft nog tijd.
  • Wij kunnen de kosten van nog meer beschermingsmaatregelen, branden blussen en straffen niet meer opbrengen.
  • Tot en met de jaren 90 was de besluitvorming voor dit soort oplossingen deze: voorkomt veel lijden, levert de maatschappij een veelvoud van de kosten op. Doen!

Richtinggevende vraag

Voor deze uitdaging heb ik slechts een richtinggevende vraag:

  • Waar zijn de uitnodigingen aan alle jonge ouders om de technieken te leren met die hun kinderen leren wat mag en  wat niet mag?

Hier is dan het lichtpuntje: kort geleden was er een nieuwsbericht dat er in Nederland een training voor ouders komt. Gaat het over de uitdaging van deze blog post? Gaat men voorbij het boven aangegeven omslagpunt? Nog is het wachten op de antwoorden waaruit is op te maken dat dit inderdaad gaat gebeuren.

Preventie bij complicaties zoals ADHD, dyslexie en autisme

Met ADHD functioneerden de technieken tot een bepaald niveau. Dagelijkse woede-uitbarstingen waren er nog steeds. Met de tijd maakten wij ons nieuwe zorgen over wat er zou gebeuren als wij niet in de buurt waren om hem te kalmeren. Deze zorgen hebben wij niet meer. Nadat verdere technieken van richtinggevende vraag 4 waren toegepast, is het aantal incidenten omlaag gegaan naar één in tien jaar. Het leren lezen lukte in zes weken (dyslexie). Meer over hoe dit mogelijk werd en hoe het kan worden ingezet om vergaande preventie bij complicaties zoals ADHD, dyslexie en autisme voor elkaar te krijgen in een volgende post.