Home

Business eisen bij complexe en continue veranderende omgevingen 

Nodig om het realiseren van de Sustainable Development Goals1 in de (booster) stroomversnelling te brengen

1SDGs

Wendbare (agile) besluitvorming op alle niveaus en over afdelingsgrenzen heen

Organisaties dienen met hoge snelheid te functioneren en tegelijk betrouwbaar zijn

Maar, hoe krijg je dat voor elkaar? 

Business-Agile

Het minimaal nodige pakket aan werkwijzen en oplossingen om wendbaarheid (agility) tot en met bedrijfsniveau mogelijk te maken (waar het pakket ook vandaan komt)

 

Vooruitkijkende ondernemingen zien de noodzaak ...

… hun bedrijfsprocessen zo aan te passen dat ze met de snelheid en betrouwbaarheid van een hogesnelheidstrein functioneren.

… waardecreatie voorop te stellen.

… wendbare besluiten op alle niveaus mogelijk te maken, zonder dat het hogere management het gevoel krijgt de controle kwijt te raken.

Ervaringen uit de praktijk​

Wendbaarheid over afdelingsgrenzen heen is een iets andere uitdaging dan agile bij de softwareontwikkeling.

Oorzaken, die achter impediments en problematieken op bedrijfsniveau schuilgaan, moeten worden opgelost. 

Gaten in het agile denken moeten worden gesloten. 

Eenvoudige oplossingen wachten erop ingezet te worden om agile methodieken aan te vullen en scale-up projecten in de stroomversnelling te brengen.

Voorbeelden van eenvoudige oplossingen

Guided Self-OrganisationTM / Zelforganisatie binnen KadersTM leverde de brug, die agile besluiten bij 30.000 medewerkers mogelijk maakte en tegelijk de kaders waarbinnen deze bleven om als één bedrijf op te treden. Natuurlijke processtromen leverden één van de elementen die het mogelijk te maakten. Deze agile methodiek is als het Strategy Management Process gepubliceerd

Nadat oorzaken waren opgelost, die achter cultuurproblemen schuilgingen, verdwenen de hierdoor veroorzaakte cultuurproblemen. 

De oplopende conflicten tussen traditionele en agile werkwijzen zijn vanuit één woord op te lossen.

Hoe wij kunnen helpen

Analysis – Training – Coaching – Health Checks

Wij gaan ervan uit dat iedere omgeving anders is.

Wij luisteren: Waar lopen de medewerkers tegen aan? Wat zijn de lessons learned? Wat zijn de oorzaken die achter de impediments en lastige problematieken schuilgaan?

Wij gebruiken werkvormen, die medewerkers met tegenstrijdige werkwijzen zeer snel op één lijn brengen.

Wij coachen dusdanig dat de oplossingskaders over het omslagpunt heen komen waar ze uitvoerbaar worden en terugval in oude werkwijzen wordt voorkomen.

Wij voegen een ontbrekend onderdeel toe

Nadat de interne kennis uitgeput is dragen wij externe lessons learned en kernoorzaken bij, die vaak achter structurelle impediments en problematieken schuilgaan. U bepaalt welke relevant zijn en verder ingezet worden.

Samen met medewerkers identificeren wij het uitvoerbare oplossingskader.

Met prioriteit op ‘lowest-effort/highest-impact’ is het oplossingskader meestal na een paar workshops gevonden. Het is geen verrassing als de gevonden oplossing stukken eenvoudiger is dan gebruikelijk. 

ComDyS is medeoprichter van

Sociale media

Each morning, we get stuck in traffic jams. When we arrive at work, we call traffic jams bureaucracy or complexity and miss the opportunity of creating agility… #BusinessAgile @Nimblepm http://www.businessagile.org/2019/03/capacity-bottlenecks/

What If HR Onboarding Was Agile? https://businessagile.org/2019/02/what-if-hr-onboarding-was-agile/ … #businessagile @Hickori_es @Nimblepm

How the Business-Agile Community Differs from Other Agility Initiatives #Business_Agile #agileleadership #business #howto #methods

Load More…

“De Duurzame Ontwikkelingsdoelen geven ons een plan om terug te geven: een gezonde planeet voor toekomstige generaties en een eerlijke verdeling met mensen elders in de wereld”, schrijft SDG-coördinator Sandra Pellegrom in haar eerste blog van 2020. https://www.sdgnederland.nl/nieuws/laat-de-duurzame-ontwikkelingsdoelen-het-komende-decennium-richting-geven/

De noodzaak is er en de wil om samen te werken aan een hoger doel is er ook. Het is alleen een illusie dat dat zich vanzelf organiseert. In het faciliteren en aanjagen van de samenwerking op weg naar resultaat is veel waarde/winst te halen voor alle betrokkenen. #COP25 #NLSDGs https://twitter.com/klimaattwts/status/1202140632359329792

Load More…

Het is mooi wat er nu gebeurt qua samenwerking. Transformatie van polariserend en topdown opleggen in proactief en samen handelen! 😊
Laten we deze innovatieve vorm van beleid maken, in contact met alle betrokkenen, vasthouden en structureel maken #CollectiefOntwikkelen #nacorona

Helemaal mee eens. Belangrijke conclusies. Gelukkig is er nu even tijd om het onderzoek te lezen. En er dan ook nog wat mee doen… #CollectiefOntwikkelen

This #WorldWaterDay, let’s show our best hand hygiene moments to fight #COVID19 (but please don’t forget to turn off the tap!) Do the #SafeHands Challenge! #CoronaVirus #Staysafe https://youtu.be/y7e8nM0JAz0

Load More…