Home

Business-Agile

Het minimaal nodige pakket aan werkwijzen en oplossingen om ondernemingen met de snelheid en betrouwbaarheid van een hogesnelheidstrein te laten functioneren.

Concurrentievoordeel

Bedrijven, die als eerste op het niveau van Business-Agile functioneren, zullen ongetwijfeld een concurrentievoordeel hebben, die jarenlang gaat bestaan.

Vooruitkijkende ondernemingen zien de noodzaak

Deze ondernemingen zien de noodzaak hun bedrijfsprocessen zo aan te passen dat ze met de snelheid en betrouwbaarheid van een hogesnelheidstrein functioneren.

Waardecreatie staat voorop.

Ervaringen uit de praktijk

Agile over afdelingsgrenzen heen is een iets andere uitdaging dan agile bij de softwareontwikkeling of bij de productontwikkeling.

Het is nodig gaten in het agile denken te sluiten. 

Eenvoudige oplossingen wachten erop ingezet te worden.

Voorbeelden van eenvoudige oplossingen

Guided Self-OrganisationTM / Zelforganisatie binnen KadersTM leverde de brug, die agile besluiten bij 30.000 medewerkers mogelijk maakte.

Nadat oorzaken waren opgelost, die achter cultuurproblemen schuilgingen, verdwenen de cultuurproblemen. Dat was geheel zonder project ter verandering van de cultuur.

De oplopende conflicten tussen traditionele en agile werkwijzen zijn vanuit één woord op te lossen.

Mogelijke richtingen voor uw transformatieproject

Uitbreiding van een agile best practice over afdelingsgrenzen heen

Over de hele wereld hebben organisaties geprobeerd lastige problematieken tussen afdelingen en locaties op te lossen. Onvoldoende resultaten waren één van de redenen, waardoor de trend richting de agile best practices is ontstaan. Om agile op dit niveau mogelijk te maken moeten deze problematieken worden opgelost.

Hieromtrent een tweetal vragen: waar zijn de activiteiten rondom deze problematieken? Waar zijn de lessons learned, do’s and don’ts? Zonder tevredenstellende antwoorden is te voorspellen dat transformatieprojecten gaan vastlopen.

Wij laten dit aan anderen over.

“High-impact” tegen een fractie van de gebruikelijke kosten en risico’s

Deze oplossingsrichting begint met het identificeren en oplossen van de obstakels, die de transformatie in de weg staan. Hiervoor worden agile werkwijzen zoals natuurlijke processtappen en het ‘aantrekkelijk maken’ ingezet. Door het doelgerichte wegwerken van obstakels en blokkades gaan de kosten en risico’s op een fractie van de gebruikelijke waardes omlaag.

Wat wij kunnen bijdragen

  • Lessons learned, do’s en don’ts op het gebied tussen afdelingen. U bepaalt wat wordt ingezet en wat niet.

  • Eenvoudige oplossingen: hoe natuurlijke processtappen gecreëerd kunnen worden, het ene woord om de conflicten tussen traditionele en agile best practices op te lossen en dergelijke meer.

  • Hoe veranderbare problemen te vinden zijn, die achter requirements en terugkerende problemen schuilgaan.

  • Hoe structuren voor snelle en tegelijk betrouwbare beslissingen gecreëerd kunnen worden.

  • Hoe uitvoerbare solution frameworks gevonden worden. 

Hoe wij kunnen helpen

U kunt lid worden van de Business-Agile Community of naar bijdragen luisteren (geen kosten)

Wij zijn mede-initiatiefnemer van deze open en wereldwijde community van experts en ervaringsdeskundigen. Zij dragen lessons learned, do’s en don’t en effectieve werkwijzen bij.

Wij nodigen u uit nieuwe ervaringen in te zetten zodra ze ter beschikking gesteld worden.

Natuurlijk kunt u ook vragen met betrekking tot uw transformatieproject stellen (ook in het Nederlands)

Analysis – Solution Framework – Training – Coaching – Health Checks

Wij gaan ervan uit dat iedere omgeving anders is.

Wij luisteren: Waar lopen de medewerkers tegen aan? Wat zijn de oorzaken die achter de problemen schuilgaan?

Wij gebruiken technieken, die medewerkers met tegenstrijdige werkwijzen zeer snel op één lijn brengen.

Wij coachen dusdanig dat de solution frameworks over het omslagpunt komen waar ze uitvoerbaar worden een terugval in oude werkwijzen worden voorkomen.

Sociale media

Each morning, we get stuck in traffic jams. When we arrive at work, we call traffic jams bureaucracy or complexity and miss the opportunity of creating agility… #BusinessAgile @Nimblepm https://t.co/YGdCCYd74g

How the Business-Agile Community Differs from Other Agility Initiatives #Business_Agile #agileleadership #business #howto #methods

Load More…

11000 scientists signed a declaration of climate emergency.
Its great that it gets media attention.
But it’s not like this the first time. Just last year over 20000 scientist signed a similar warning. How many warnings do we need to treat this as a crisis? https://t.co/1jB31Q4aqF

‘Innovatie gaat niet alleen over technologie, maar ook over proceslogica’, aldus @maartenhajer, hoogleraar Urban Futures aan de @UniUtrecht. ‘De verbeelding van mogelijkheden moet groter worden.’ Bekijk het hele minicollege van Hajer. #NLinnovatief https://t.co/z9NByGrM59

Voor het bedenken van oplossingsrichtingen en (deel)oplossingen voor complexe problemen is dus veel meer nodig dan een ronde tafel… Dat betekent dat je daadwerkelijk dingen anders moet doen voor impactvolle innovatie. #NLSDGs https://t.co/5S6StkoOXY https://t.co/p7DuCCPwUe

Load More…