Business Agile

Business Agile is de term geworden, die end-to-end agility oftewel wendbaarheid tot en met bedrijfsniveau omschrijft. Mogelijk wordt het door daar in te steken, waar met zo min mogelijk kosten en risico’s maximale effecten te bereiken is.zijn.

Heeft u een van deze problemen?

 • Agile is in de IT ingevoerd, maar de waarde die u voor IT en de hele organisatie had verwacht valt tegen.
 • Uw transformatieproject is goed op weg. De doelen van snelle besluiten, minder problemen en betere oplossingen voor problemen worden niet gehaald.
 • Uw omgeving verandert. Uw oude “best practices” staan steeds meer de snelheid in de weg, waarmee u in het digitale tijdperk zaken moet uitvoeren.
 • Uw organisatie gaat in de richting van kleinere vaste teams. Aan de ene kant lijkt dit op team-niveau prima te werken. Aan de andere kant lijkt belangrijk werk trager in plaats van sneller uitgevoerd te worden.
De deeltjes passen gewoon niet bij elkaar

One key element of Resource Mangement is the ability to treat people like human beings. @tedbauer2003 suggested chart is a VERY simple way to move in that direction.

In a performance review, I was once told my greatest weakness was a refusal to ask someone to leave the team. Firing is very hard, and it should be. But I now understand that failure to do so when warranted is an insult to the people on the bus. #Business_Agile

Based on program retrospectives getting the wrong people off the bus has been a consistent critical success factor.
RT @BruceVH: Smart team building is getting the right people on the bus and the wrong people off as soon as possible – Jim Collins #leadership #business_agile

Load More…

Vooruitkijkende ondernemingen begrijpen het: Business Agile heeft meer nodig dan agile in de IT

Ze begrijpen dat afdelingen en uiteindelijk de hele onderneming met de snelheid en betrouwbaarheid van een TGV of ICE moeten functioneren. Ze begrijpen dat, wat echt moet veranderen, de manier is waarop werk wordt uitgevoerd, hoe problemen worden opgelost en hoe innovatie en creativiteit weer mogelijk worden.

Hoe andere ondernemingen succesvol zijn geworden?

 • Ze hebben de denkwijzen voor het oplossen van problemen veranderd
 • Ze hebben zich erop gericht een cultuur van dynamische samenwerking te creëren, met de juiste kennis voor het concrete probleem
 • Ze hebben een combinatie van vaste en flexibele processen ingevoerd om werk ook bij nieuwe situaties snel een effectief uit te kunnen voeren
 • Ze hebben het nemen van besluiten naar het optimale niveau verplaatst

Werkwijzen en oplossingen, die door ComDyS worden ingezet, hebben hun Business Agile waarde in de praktijk getoond. Het werd mogelijk door die obstakels, die organisaties onbewust hadden ingevoerd en de wendbaarheidseisen in de weg stonden, te verwijderen.

Makes so much sense to me! Thanks @Nimblepm #Business_Agile

Recognizing phenomena – improving project success rates #Business_Agile @Nimblepm

The benchmark for AI is the brain. Architectural elements of the brain, such as the extremely slow conduction speed of biological neurons, allow for a single, core algorithm only. I wonder, why does this have no priority in the #artificial_intelligence lines of thought? @NimblePM

Load More…

Wij sluiten de gaten in de huidige, agile denkwijzen

Wij helpen u dat in productie te houden wat prima werkt en de gaten in de huidige denkwijzen te sluiten.

Om Business Agile op het voor het digitale tijdperk nodige niveau te brengen, is het nodig dat uw transformatieproject …

 • De bureaucratie en complexiteit snel op dat niveau terugbrengt, waar het transformatieproject uitvoerbaar wordt
 • De nieuwe werkwijzen op een natuurlijke manier laat ontstaan, zonder dat er een groot opleidingstraject voor nodig is
 • De effectieve elementen van de traditionele werkwijzen, best practices en oplossingen in productie laat
 • De interne communicatie, het maken van beslissingen en het strategiemanagement op het niveau van en TGV of ICE brengt
 • Stuurinformatie inbrengt, die aangeeft wanneer technische oplossingen en wanneer op mensen afgestemde oplossingen zoals ‘gezond verstand’ de betere keuzes zijn
Traditional or agile best practices: The missing pieces are falling into place.
De gaten sluiten

U wilt meer weten?

U kunt ons vandaag nog opbellen om de uitdagingen van uw transformatie te bespreken

U wilt eerst meer weten?

Ons Solution Framework

Onze aanpak begint met het accepteren van de ontbrekende delen bij de huidige methodes. Hieronder is ons solution framework voor een nagenoeg transparante transformatie naar Business Agile. Omdat de obstakels eerst worden verwijderd zijn de risico’s en kosten een fractie van de gebruikelijke aanpak.

De delen passend maken

1. Primaire principes

Primaire principes

Voor een nagenoeg transparante transformatie naar Business Agile, tegen lage risico’s en kosten.

2. Training en coaching

Unlock the agile yet reliable decision-making thinking with a one-word solution

Om de besluitvorming met de voor de digitale wereld nodige snelheid te laten functioneren, moet een lastig probleem worden opgelost. Eén woord maakt het mogelijk.

Creëren van de snelheid en betrouwbaarheid van een hogesnelheidstrein bij de interne communicatie, Governance en bij het strategiemanagement:

Guided Self-OrganisationTM/ Zelforganisatie binnen KadersTM: zoveel vrijheden als mogelijk en zoveel sturing als nodig

Hoe met Guided Self-Organisation als template de snelheid en betrouwbaarheid met een fractie van de gebruikelijke risico’s en kosten bereikt kan worden.

Oplossen van de verborgen problemen, die uw projecten ondermijnen

Een nauwelijks bekende methode identificeert de verborgen problemen en het uitvoerbare solution framework. Voor uw transitieproject naar agile en uw andere projecten.

3. Richtinggevende vragen

Stel richtinggevende vragen om discussies en projecten in die richting van Business Agile te sturen.

Richtinggevende vragen staan via een uittreksel van onze blog posts ter beschikking. Ze gaan over gebieden zoals business intelligence, servicemanagement/ITIL, Governance, besluitvorming en het gezondheidssysteem.