Opmerkelijk

Wij hebben een overvloed aan best practices, tools en experts. Waar zijn diegenen, die ervoor zorgen dat niet alleen de deeloplossingen functioneren, maar ook het geheel op project-, afdelings-, bedrijfs- of systeemniveau?

Laten wij iets concreter zijn. Waar zijn die best practices, tools en experts,

 1. die de oplopende conflicten tussen traditionele best practices1 en agile best practices2 oplossen?
 2. die de veranderbare (kern)oorzaken oplossen, die achter klachten, verwijten, terugkerende problemen en doorlopende bezuinigingsdruk schuilgaan?
 3. die het zeer complexe interne communicatiegebied tussen organisaties en tussen de best practices overbruggen?
 4. die fenomenen3 in complexe omgevingen herkennen en deze met de voor deze fenomenen effectieve technieken oplossen?

1 Traditioneel: Projectmanagement, Governance, servicemanagement//ITIL en zo voort 

2 Agile of nieuw: Agile/Scrum, zelforganisatie, Rijnlands organiseren, SEMCO en zo voort

3 Fenomenen: Capaciteitsknelpunten/files, omslagpunten, het vlinderslageffect en zo voort 

Hmm...

Open root cause analysis leverde antwoorden en eenvoudige oplossingen

Open root cause analysis leverde inzichten, kernoorzaken en oplossingen die met de gebruikelijke analysetechnieken niet te vinden waren.

Open betekent geen opsplitsen in deelgebieden en analyseren zonder de gebruikelijke restricties. Focus op grootst mogelijke schade en tegelijk grootst mogelijke waarde-creatie bracht een oneindig aantal mogelijke oorzaken omlaag naar slechts een paar fundamentele kernoorzaken. Tegelijk leverde het nieuwe inzichten. Hieruit ontstonden de antwoorden op bovenstaande vragen en de weg naar de eenvoudige oplossingen.

Vraag 1 werd oplosbaar vanuit een enkel woord. Een open methode, die vraag 2 beantwoordde, bleek buitengewone resultaten te hebben opgeleverd. Het zeer complexe communicatiegebied van vraag 3 werd met een verrassend eenvoudige oplossing voor 30.000 medewerkers overbrugd. Voorbeelden die op vraag 4 ingaan, zijn beschikbaar via de afbeeldingen bovenaan deze pagina.

Door deze ervaringen en via vooruitlopende netwerken werd duidelijk, dat eenvoudige oplossingen erop wachten om voor hardnekkige problematieken ingezet te worden.

Eenvoudige oplossingen wachten erop ingezet te worden:

Wat u kunt doen

1. Stel richtinggevende vragen

Wanneer de gelegenheid zich voordoet, kunt u richtinggevende vragen stellen. Dat zijn normaalgesproken slechts een paar vragen die niet langer onbeantwoord kunnen blijven.

Breed toepasbare , ‘highest-impact’ vragen vindt u boven onder ‘opmerkelijk’. Richtinggevende vragen voor bepaalde gebieden en uitdagingen vindt u onder punt 4 verder beneden. ‘Highest impact’ betekent grootst mogelijke schade en hoogst mogelijke waarde creatie door het oplossen van de problematiek.

U kunt meteen beginnen

2. Maak uw bijdragen krachtig

Om uw bijdragen krachtig te maken kunt u eenvoudige oplossingen bijdragen. Belangrijk is geen tijd aan ‘bottom-up’ en ‘top-down’ voorbeelden te besteden, die vaak zijn geprobeerd en op een overvloed aan obstakels zijn vastgelopen. Vandaag de dag hebben mensen dat zo door. Om dit zwakpunt te vermijden en ondersteuning te krijgen kunt u voorbeelden bijdragen die de obstakels structureel afbouwen en de weg voor zowel ‘bottom-up’ als ‘top-down’ initiatieven vrijmaken.

Desondanks zal er weerstand komen. Om weerstand van begin af aan zo veel mogelijk te voorkomen, biedt zich de techniek van mogelijkheden aan. Mogelijkheden zijn idealiter perspectieven die voor alle betrokken groepen aantrekkelijk zijn. 

Hiervoor hebben wij een lijst met eenvoudige oplossingen en nieuwe mogelijkheden samengesteld. Het staat u vrij voorbeelden van deze lijst in te zetten.   

Eenvoudige oplossingen en nieuwe mogelijkheden

3. Dring aan op solide antwoorden!

Om een gevoel te krijgen of solide antwoorden worden gegeven, kunt u bepaalde vragen stellen. Belangrijk is dat men niet in de populaire controlemodus terechtkomt. Die werkt averechts bij complexe uitdagingen. 

Waar het om gaat is dat er vertrouwen ontstaat en er een drive is op te maken, die projecten voorbij het omslagpunt brengt waar ze uitvoerbaar worden en terugval in oude patronen wordt voorkomen. 

Solide antwoorden maken het verschil

4. Stel aanvullende richtinggevende vragen

Aanvullende richtinggevende vragen helpen u het verschil op bepaalde gebieden en bij concrete  uitdagingen te maken. Hieronder een overzicht van onze blog posts met richtinggevende vragen. Uiteraard vindt u hier ook gerelateerde achtergronden en ‘lessons learned’.

Aanvullende richtinggevende vragen
Richtinggevende vragen voor concrete gebieden en uitdagingen

Algemeen

Al bijna twee decennia proberen wij onze organisaties aan te passen op de uitdagingen van de huidige wereld (inclusief de richtinggevende vragen aan het begin van deze pagina).

Voor organisaties 

Hoe kan je als directeur, manager of professional de juiste beslissingen nemen, als met het huidige Business Intelligence cruciale informatie voor het nemen van beslissingen onzichtbaar wordt?

Om in de huidige wereld te kunnen bestaan, moeten grotere bedrijven op bedrijfsniveau wendbaar oftewel agile worden. Om dat te bereiken moet de interne communicatie met de snelheid en betrouwbaarheid van een hogesnelheidstrein functioneren.

Waar is de trend, de prioriteit, oplossing of best practice om dit voor elkaar te krijgen? Inclusief een agile oplossing en de ervaringen met 30.000 medewerkers.

Heads-Up

Service Management/ITIL bestaat sinds het midden van de jaren ’80. Vandaag is het deel van een groep best practices die het vooraanstaande adviesbedrijf voor de ICT, Gartner, in 2008 als ‘geoptimaliseerd voor een wereld die niet meer bestaat’ heeft omschreven. Hieronder voorlopige richtinggevende vragen:

 • Waar zijn de lessons learned van de afgelopen 20 jaar? Dat wil zeggen vooral die oorzaken, die achter de lessons schuilgaan.
 • Waar zijn de “do’s en don’ts”?
 • Waar zijn de aanpassingen op de wendbaarheidseisen van de huidige tijd? Voorbeelden: natuurlijke processen, sturende mechanismen en de effectieve technieken voor de boven aangegeven fenomenen?
 • Waar is de oplossing voor het structurele conflict tussen de werkwijzen van agile best practices en die van ITIL?

Voor de zorg 

Inclusief het voorkomen van  onbeschoft gedrag, pesten, vandalisme,  criminaliteit en schietpartijen

Kinderen kunnen leren wat mag en wat niet mag. Als ze in de puberteit zijn is het te laat. Het heeft ons slechts 10 avonden gekost om de technieken te leren. Het werkt! 

Heads-Up

Hoe kunnen wij blijven proberen de zorg voor de volgende jaren betaalbaar te maken als wij hiervoor hetzelfde denken toepassen, als dat wat de huidige situatie heeft laten ontstaan? Hoe zou Einstein dit zijn aangegaan? Deze vraag heeft hij beantwoord: met een ander denken als dat wat deze problematiek heeft laten ontstaan. Met deze achtergrond, hieronder alvast een paar richtinggevende vragen.

 • Het lichaam, de hersenen en de zorg zijn zeer complexe systemen: waar zijn de opleidingen van de wetenschappers, artsen, adviseurs, managers en politici in fenomenen in complexe systemen en de oplossingen, die ingenieurs op deze fenomenen toepassen?
 • Waar is het wetenschappelijk onderzoek, dat deze kennis heeft ingezet?
 • Regelmatig zien wij dat onconventionele therapieën als onbewezen gebrandmerkt worden. Ook therapieën wiens werkwijzen met deze kennis te verklaren zijn, vallen hieronder. Omdat ze gebrandmerkt zijn en antwoorden ob de vorige vragen ontbraken, was onderzoek tot dusver zo goed als niet voor elkaar te krijgen: waar is de informatieverstrekking aan onderzoekers, zorgprofessionals en vooral patiënten over deze stand van zaken?

Hieromtrent willen wij onder meer naar de voorbeelden van de foto’s bovenaan deze pagina verwijzen. Het toepassen van deze kennis had de in de foto’s aangegeven resultaten mogelijk gemaakt. 

5. Initiatieven in een stroomversnelling brengen

Er is geen twijfel mogelijk. Effectieve mechanismen, tools, natuurlijke process flows en andere eenvoudige oplossingen wachten erop ingezet te worden. De uitdaging bestaat erin deze te vinden, zo te integreren dat het verschil wordt gemaakt en terugval in oude patronen wordt voorkomen.

Wilt u uw initiatief of project in een stroomversnelling brengen? Wilt u een frisse en onafhankelijke kijk om de best mogelijke insteek te vinden? Wilt u terugval in oude patronen voorkomen? Neem dan gerust contact met ons op.

In een stroomversnelling brengen