Hoe wij de oplopende conflicten tussen traditionele en agile best practices kunnen oplossen | stap 1/4

De inhoud van de rechthoeken verder beneden moet zo uitzien als in de illustratie hieronder. Als dat niet het geval is verzoeken wij u een apparaat met een groter beeldscherm te gebruiken.

Om de problematiek van de oplopende conflicten op te lossen, moeten wij eerst begrijpen waardoor ze ontstaan. Het uiteindelijke doel van het volgende is de conflicten duurzaam op te lossen en dat zo, dat iedereen tevreden is. Hiervoor graag de volgende vraag vanuit uw eigen werkwijzen beantwoorden. Het kan ook vanuit de werkwijzen van uw team zijn. U kunt links of rechts kiezen.  

Welke werkwijzen kregen de afgelopen 10 jaar de voorkeur?

Deel complexe uitdagingen op in deelgebieden. Werk vanuit de deelgebieden.

Begrijp de complexe uitdaging in het geheel van de omgeving.

Gebruik lineaire processen (stap voor stap, als [dit] de situatie is, doe dan [dat]).

Gebruik open processen (bv. het rotondeprincipe van de weg, dat rigide stoplichten overbodig heeft gemaakt).

Management en experts geven aan welke beslissingen gemaakt moeten worden (‘command and control’, geïntegreerd in processen, IT-applicaties en standaards).

Beslissingen worden op lokaal niveau genomen. Dat kan op basis van gezond verstand zijn. Er bestaat een vertrouwen dat beslissingen worden genomen die in het belang van de klant en het ondernemen zijn.

Bouw op dat wat je al hebt.

Stop met datgene wat niet meer werkt.

Waarborg de kwaliteit door te meten, de hiërarchie, procedures en standaarden te volgen en door certificatie.

Kwaliteit ontstaat door naar de klant, naar ervaringsdeskundigen en gemotiveerde medewerkers te luisteren.

Definieer eerst waar je het over hebt, bijvoorbeeld wat bureaucratie is.

Gebruik patronen (geen definitie nodig, iedereen kan een iets andere zienswijze hebben, de hersenen werken via patronen).

Laat zien dat je bij problemen iets doet wat op korte termijn resultaat levert.

Problemen worden duurzaam opgelost door ze bij de wortel aan te pakken.

Hoe vaak heeft u voor links en voor rechts gekozen?

Verplaats u nu in de positie van een groep, die wil dat hun werkwijzen worden gebruikt. Welke werkwijzen zou deze groep willen?