Hoe wij de oplopende conflicten tussen traditionele en agile best practices kunnen oplossen | stap 2/5

Beantwoord nu de vraag nog een keer. Deze keer vanuit een ander perspectief. Dat kan een groep of organisatie zijn, die u hun werkwijzen oplegt of wil opleggen.

Welke werkwijzen kregen de afgelopen 10 jaar de voorkeur?

Deel complexe uitdagingen op in deelgebieden. Werk vanuit de deelgebieden.

Begrijp de complexe uitdaging in het geheel van de omgeving.

Gebruik lineaire processen (stap voor stap, als [dit] de situatie is, doe dan [dat]).

Gebruik open processen (bv. het rotondeprincipe van de weg).

Volg de instructies.

Gebruik je gezonde verstand.

Volg de best practices/ methodieken, ook al zijn deze voor stabiele omgevingen met minder complexiteit ontwikkeld.

Gebruik werkwijzen, best practices en methodieken die bij complexe uitdagingen hun waarde hebben laten zien of hiervoor zijn ontwikkeld.

Gebruik ‘command and control’.

Werk op basis van dialoog en ervaring. Vertrouw anderen.

Borg de kwaliteit door te meten, de hiërarchie, procedures en standaarden te volgen en door certificatie.

Kwaliteit ontstaat door naar de klant, naar ervaringsdeskundigen en gemotiveerde medewerkers te luisteren.

De experts geven de richting aan en bepalen welke producten en diensten aangeboden worden.

Degene met het hoogste belang (de klanten) worden in staat gesteld te kiezen. Hun keuzes bepalen de producten/ dienstverlening.

Afspraken, protocollen en instructies geven aan welke beslissingen door de medewerkers gemaakt moeten worden.

Afspraken, protocollen en instructies geven de kaders waarbinnen de medewerkers beslissingen kunnen maken.

Bouw op dat wat je al hebt.

Stop met datgene wat niet werkt.

Definieer eerst waar je het over hebt, bijvoorbeeld wat bureaucratie is.

Gebruik patronen (geen definitie nodig; iedereen kan een iets andere zienswijze hebben; de hersenen werken via patronen).

Maak beslissingen op basis van harde feiten.

Gebruik naast feiten ook je gevoel, ervaring en gezond verstand.

Laat zien dat je bij problemen iets doet wat op korte termijn resultaat levert.

Wij lossen problemen duurzaam op door ze bij de wortel op te lossen.

Hoe vaak heeft u voor links en voor rechts gekozen?

Graag weer de aantalen onthouden.