Hoe wij de oplopende conflicten tussen traditionele en agile best practices kunnen oplossen | stap 3/5

Dank u voor het beantwoorden van de vraag. Wellicht dat na het invullen al duidelijk is wat er aan de hand is. Hoe dan ook, hieronder typische reacties van workshop deelnemers en van één-op-één discussies:

  • Op afdelingsniveau en hoger gebruikt men vooral werkwijzen van de linker kolom.
  • Ik werk vooral met de werkwijzen van de rechter kolom.
  • De wetenschap werkt vooral met de werkwijzen van de linker kolom.
  • De zorg werkt vooral met werkwijzen van de linker kolom.
  • Organisaties moeten overstappen van de linker kolom naar de rechter kolom.

Kijken wij naar de best practices, dan valt verder op, dat de traditionele best practices zoals projectmanagement, governance en servicemanagement/ITIL vooral werkwijzen van de linker kolom gebruiken. Toen deze te veel bureaucratie/complexiteit hadden veroorzaakt en de resultaten onvoldoende bleken, heeft dit een trend richting nieuwe best practices zoals agile/Scrum en zelforganisatie tot gevolg gehad. Deze gebruiken vooral de werkwijzen van de rechter kolom.

Laten wij de soms oplopende emoties even erbuiten, dan komen wij bij de volgende vragen terecht:

  1. Hoe brengen wij de voorstanders van traditionele best practices en die van nieuwe best practices op één lijn? 
  2. Hoe voorkomen wij dat bij een transformatie de prima werkende delen van de traditionele best practices verloren gaan? Hieronder vallen onder meer EHBO-protocollen, het uitstellen van paspoorten en onze bankrekeningen.

.